Terschelling

een eiland om nooit te vergeten!

Ten Noorden van Nederland tussen Noord- en Waddenzee, liggen 5 bewoonde eiland: De Waddeneilanden. Het middelste van de vijf is Terschelling. De weg naar het eiland voert over zee. Vanuit het havenstadje Harlingen in noord Friesland wordt een bootverbinding met Terschelling onderhouden.

Terschelling kan met trots zeggen de grootste gemeente van Nederland te zijn, met een totaal oppervlakte van 71.298 hectare. Niet alleen het eiland zelf behoort ertoe, ook het vogeleilandje Griend en de rest bestaat uit Waddengebied.

De lengte van het eiland is 30 km en de gemiddelde breedte is 3,5 km. Het totaal aantal vaste inwoners bedraagt ongeveer 4800 en is niet erg aan schommelingen onderhevig.

Wadlopen naar Terschelling is niet mogelijk, het eiland ligt te ver uit de Friese kust.

Het middelste eiland van de Wadden gelegen in UNESCO werelderfgoed Waddenzee. Terschelling een eiland met wisselende landschappen van polder tot strand van wad tot duinen. Terschelling is ook bekend om zijn vuurtoren De Brandaris, welke de oudste van Nederland is. De Brandaris wordt nog steeds gebruikt om de zeevaart rondom Terschelling in de gaten te kunnen houden. De Brandaris is niet open voor publiek. U kunt wel trouwen in de Brandaris op de eerste etage is een kleine trouwzaal.

Terschelling is het eiland dat veel natuurgebieden heeft en is maar voor ongeveer 30% bewoond. Het bekendste natuurgebied is De Boschplaat, dit is een erkend Europees natuurreservaat met grote natuurlijke schoonheid, rust en ruimte. De Boschplaat is het eerste Dark Sky park van Nederland. Dark Sky erkenning wordt gegeven aan plekken die echt donker zijn. Op de Boschplaat kunt u bij heldere nachten zelfs de Melkweg zien.

Andere natuurgebieden zijn de Noordsvaarder, de Koegelwieck en niet te vergeten de polders. De polders van Terschelling zijn uniek. Polderpracht heeft zelfs geld gehad van de postcode loterij omdat het zo’n uniek gebied is voor vogels en bijzondere plantengroei.

Op Terschelling is meer te beleven dan alleen maar natuur. Sportievelingen kunnen onder andere blokarten, paardrijden, surfen en er is een klimbos. Jaarlijks zijn er ook sportieve evenementen zoals de Berenloop de hele- en halve marathon van Terschelling, de Fjoertoer een wandeling langs bakens en vuren, trailrun, HT roeirace roeien van Harlingen naar Terschelling. Voor cultuur liefhebbers is er ook van alles te beleven, ’t Behouden Huys historisch museum, Wrakken museum, hout galerie, bunker museum, cranberry makerij, landbouwmuseum, museumreddingboot en kaasmakerijen. Bent u met een gezin met kleine kinderen ook dan is Terschelling iets voor u, wat dacht u van een huifkar jutterstocht, zeehondentocht, sleepnetvissen met een echte vissersboot, ponyrijden, midgetgolf, bezoek boerderijen of kinderboerderij en een klimbos met een juniorparcours vanaf 4 jaar.

Rood zijn de wolken
Blauw is de lucht
Geel zijn de halmen
Groen is het gras
Wit is het zand

Dit zijn de kleuren van
Schellingerland.

Dorpen op Terschelling

Over de lengte bevinden zich 12 dorpen waarvan West, Midsland en Hoorn de grootste zijn. Dorpen als Hee en Kaart zijn erg klein en bestaan soms slechts uit enkele boerderijen. Het laatste dorp is Oosterend.

Natuur van Terschelling

Terschelling bestaat maar liefst voor 80% uit natuurgebied. Een groot deel hiervan kun je vinden op het oostelijke deel van het eiland en wordt de Boschplaat genoemd. Voor natuur/vogel liefhebbers is dit echt het paradijs. De natuur van Terschelling is enorm divers, je vindt er bos met zeer gevarieerde begroeiing, polderlandschap, duinen, kwelders, strand, wad en veel speciale plekjes waar je echt nog even helemaal alleen kunt zijn.

De Boschplaat

De Boschplaat behoort tot de grootste, ongestoorde ” zachte kust” ecosystemen in Europa. Natuurlijke processen van duin- en kweldervorming vinden hier zonder belemmeringen plaats. Dit is mogelijk vanwege de grote omvang en de relatief geïsoleerde ligging van het gebied. Deze ontwikkeling heeft geresulteerd in een uniek mozaïek van plant- en diergemeenschappen. Het gebied herbergt populaties die zeldzaam zijn in Nederland en elders in Europa. Van speciale betekenis zijn de broedkolonies van de lepelaars die hier sinds 1962 nestelen. Het aantal is sindsdien gestegen tot 167 paar in 1998. Hiermee is de Boschplaat een van de grootste concentraties van deze soort in West Europa . Van hieruit heeft deze soort zich verder verspreid en nieuwe broedgebieden gekoloniseerd.

Noordsvaarder

De Noordsvaarder is een Staatsnatuurmonument sinds 1924. Het is niet zomaar een gebied, het is één van de mooiste en meest gevarieerde natuurgebieden van Terschelling. Het natuurgebied van 650 hectare omvat de strandvlakte ten westen van West-Terschelling plus het hele duingebied ten noordwesten van het fietspad door de duinen van West-Terschelling naar paal 8. Verschillende natuurplekjes die apart beschreven worden, liggen eigenlijk in de Noordsvaarder: Kroonpolders en Griltjeplak. De Noordsvaarder is een gebied van strandvlaktes, van (nog jonge) kwelders, van stuifdijken en duinmeren. Maar het is vooral het gebied van de primaire duinvalleien, zowel natte, vochtige als droge. De hele planten opeenvolging is er te volgen: van pioniersvegetatie via allerlei tussenstadia tot vegetatie in een eindstadium. De Noordsvaarder is bereikbaar vanaf West-Terschelling door het strand van de Noordsvaarder op te lopen. Via de gewone paden kunt u het gebied bezoeken. Veel paden zijn er niet. De paden zijn bovendien vooral in natte periodes erg moeilijk begaanbaar, soms zelfs helemaal niet.

De Koegelwieck

Ten oosten van Midsland wordt het duingebied smaller. Het is een oud duingebied van secundaire vorming. In de vorige eeuw, veel eilanders hadden het toen niet erg breed, is het duingebied erg intensief gebruikt: alles wat de duinen maar leverden was dubbel en dwars nodig om te overleven. Men liet een bepaald gedeelte van het jaar het vee er vrij rondlopen (oerol); er werd brandstof verzameld en de hei afgeplagd. Vegetatie bleef er bijna niet over, het gebied lag open voor de vernietigende wind. Het raakte in verstuiving, met alle gevolgen van dien. Er ontstonden een groot aantal kale duinen, die door de wind langzaam oostwaarts werden verplaatst: zogenaamde loopduinen.

Flora en fauna van Terschelling

Meer dan 600 wilde planten soorten komen er voor op Terschelling, van algemeen voorkomende planten in ons land tot zeer zeldzame orchideeën, die in mei en juni te bewonderen zijn. Door de kalkarme grond vindt men in het duingebied uitgestrekte heidevelden. Op de Boschplaat, waar het zeewater vanuit de Waddenzee vaak diep de schorren en kwelders binnendringt, vindt men de plantengroei die kenmerkend is voor een dergelijk gebied, zoals zeekraal, zeeaster en lamsoor. Uniek in ons land is het voorkomen van de cranberry of Amerikaanse veenbes. De cranberryvelden zijn verpacht aan een eilander bedrijf, die de bessen oogst en verwerkt tot diverse producten.

Door de nabijheid van het Wad, dat tweemaal per etmaal droogvalt, is Terschelling een geliefd foerageergebied voor trekvogels. Naast de tijdelijke gasten ziet men hier ook het hele jaar door vele vogelsoorten. Zo massaal als planten en vogels het eiland bevolken, zo weinig zoogdieren tref je hier aan, afgezien van de konijnen, die in de duinen leven. De in ons land algemeen voorkomende soorten als eekhoorns, mollen en ratten ontbreken hier.

Het weer op Terschelling

Het eilandklimaat is, en maar weinigen weten dat, niet Neder­lands. Gemiddeld schijnt de zon op het eiland tweemaal zo vaak als in de rest van Nederland. Er is ook meer wind, dat moet er eerlijkheidshalve bij gezegd worden. Maar die laat regenbuien snel overdrijven en geeft het eiland haar schone lucht.
De langzaam veranderende temperatuur van het Noordzeewater is het hele jaar door merkbaar. De winters zijn zacht en sneeuwrijk. Het voorjaar is zonnig en groeizaam. De zomer koeler dan op het vaste land maar met veel zon. De herfst is lang met een prachtige lauwwarme septembermaand en mooi en geurig tot in oktober. Pas de novemberstormen maken daar een einde aan.

Het Wad

Het Wad is een belevenis op zich. Twee maal per dag is er zee en twee maal per dag is het Wad weer drooggevallen. Een fascinerend zich eeuwig herhalend gebeuren. Vanaf Terschelling naar het vasteland wadlopen is gevaarlijk. Verkenningstochten met de dijk “in het zicht” horen wel tot de mogelijkheden.

De Terschellinger polder

Onder de lijn die de Hoofdweg vormt ligt de ruime Terschellinger polder. De strakke lijn van de dijk, wordt alleen onderbroken door wat bosschages. Eendenkooien zijn dat, waarin vroeger eenden voor consumptie werden gevangen. De polders zijn in Nederland beroemd om zijn grote weidevogel rijkdom. In het voorjaar is er om je heen het geluid van duizenden vogels. Ouderparen en jongen. Een uitgekiend fiets- en wandelpadennet in de polder zorgt dat u er veel van ziet en de vogels zo weinig mogelijk worden verstoord.